Bakgrunn

Årdal e-sport vart stifta 10. januar 2020 etter ein prøveperiode med ei lukka Facebookgruppe der målet var å organisere lag til å delta i Telialigaen.  Heimeside er no etablert, og logoen til laget er på plass. Det er og starta sal av medlemsprodukt som drakt, jakke, hoodie m.m.

Laget er no formelt registrert i Frivilligheitsregisteret, og kan då gå vidare med etableringa.

Styret

Styret består av

  • Kai Wigum, leiar
  • Eirik Brun, nestleiar
  • Erik Steinegger, styremedlem
  • Espen Røneid, styremedlem
  • Lars Kristian Fauske, styremedlem
  • Eivind Lægreid, styremedlem