Bakgrunn

Årdal e-sport vart stifta 10. januar 2020 etter ein prøveperiode med ei lukka Facebookgruppe der målet var å organisere lag til å delta i Telialigaen. I alt 6 lag er påmeldt i spela Counter Strike, Rocket League og League Of Legends. Heimeside er no etablert, og logoen til laget er på plass.

Laget er no formelt registrert i Frivilligheitsregisteret, og kan då gå vidare med etableringa.

Mål for klubben i 2020

 • Nå 100 medlemmer
 • Skaffe eit permanent klubblokale
 • Skaffe sponsorar og søke støtte/tilskot
 • Planlegge investeringar i utstyr
 • Etablere heimeside (utført)
 • Lage logo (utført)
 • Arrangere Gathering i Årdal
 • Bli medlem av Norges e-sportsforbund
 • Etablere utval og grupper
 • Engasjere foreldre og foresette i e-sport

Styret

Oppstartsstyret består av

 • Kai Wigum, leiar
 • Arne Håkon Laberg, nestleiar
 • Erik Steinegger, styremedlem
 • Hermann Vigdal Øren, styremedlem