Då kan me ynskje Årdal Kraftlag AS velkomen som sponsor til Årdal e-sport!
Årdal Kraftlag er ei energiverksemd som kjøper og sel kraft/straum i Årdal kommune. Me leverer billig og rein kraft til innbyggarane i Årdal.

Ved å nytte Årdal Kraftlag AS gjev du mykje tilbake til lokalsamfunnet. Årdal Kraftlag AS støttar både kulturlivet og lokale lag og organisasjonar.

Støtt våre sponsorar, dei støttar oss!

Heimeside: https://www.ardal-kraftlag.no/